Töm

Totalt: 0,00 kr

Generella leverans- och handelsvillkor

Här nedan följer information till dig om sådant som kan vara bra att veta och som hjälper dig att vara trygg i dina köp hos oss, till exempel våra köpvillkor, leveranssätt, ångerrätt etc. Längst ner hittar du information om s.k. "cookies" som används på Szabos.se.
 
Priser
Alla priser är i SEK inklusive lagstadgad moms på f.n. 6%, 12% respektive 25%.
Priset som gäller är det som är angivet den dag kunden gör sin beställning. Vid ändring av momssatsen och råvarupriser förbehåller vi oss rätten att justera priset med motsvarande belopp.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.
Våra priser ändras av omständigheter som Szabos Hemchark inte råder över, till exempel ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Om detta skulle ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.
 
Beställning
Alla beställningar sker via Internet.
Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem i vår e-butik. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats.
Är beställaren under 18 år skall beställningen gå via målsman. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäles.
 
Betalning
Du har tre betalningsmetoder att välja mellan:
Faktura: Vi fakturerar dig i samarbete med KLARNA efter en enkel kreditkontroll. Faktura skickas ut via mail. Fakturans betalningsvillkor är f.n. 14 dagar och vår fordran överlåts på KLARNA. Man kan inte betala med faktura och få leverans till annan adress pga bedrägeri risken. Är man skriven på en adress men bor på en annan måste man betala med kort i kassan.
Kortbetalning: Du kan betala med KLARNA kortbetalning, som accepterar de flesta kontokorten via en säker uppkoppling med SSL-kryptering. 
Observera att vi aldrig ser dina kortuppgifter, eftersom dessa hanteras uteslutande av KLARNA
Internetbank: Du betalar med Internetbank  via en säker SSL-kryptering.
 
Force Majeure
Szabos Hemchark är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.
 
Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.
En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. Om en beställningsvara avbeställes pga leverantörsförseningar eller andra förhinder så att leveranstiden överstiger den bestämda leveranstiden har kunden inte rätt att kräva pengarna åter, utan får då en likvärdig produkt eller ett tillgodokvitto.
Vi kan förnärvarande ej hantera tilläggsordrar.
 
Leveransvillkor
Leveranssätt
Beställningar lämnas ut i Åhus, Kristianstad och vår butik i Näsum. Du meddelas via SMS innan vi kommer fram till ditt utlämningsställe. Glöm inte faktura vid utlämning.
Ej uthämtad försändelse
För försändelse som ej hämtats ut, utan gått i retur till Szabos Hemchark debiteras f.n. en avgift om 250 kr plus moms för att täcka våra transport- och administrationskostnader.
Skadat gods
Om varan skadats under transporten ska du genast anmäla detta när du hämtar ut försändelsen. Om du inte upptäcker detta förrän du kommer hem, meddela oss via e-post omgående
 
 
Vi reserverar oss för slutförsäljning av våra varor. Vissa av varorna är det stor efterfrågan på och då kan det visa sig att varan blir utsåld eller restnoterad medan du lägger eller har lagt  in din beställning.
Vi kan inte bli ansvarig att leverera en produkt som är slutsåld eller utgången ur sortimentet. 
 
Ångerrätt
Återköp
Szabos Hemchark tillämpar Konsumentköplagen (1990:932) och Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.
Som konsument har du ångerrät, dvs rätt till återköp. Det innebär, att du får returnera varan eller byta ditt köp inom 14 dagar från det att du tagit emot varorna.
OBS! Ångerrätten gäller ej livsmedel enligt konsumentlagen
 
 
För att få ångra ditt köp krävs att varan är oanvänd och att den returneras i sin orginalförpackning. När vi mottagit varan kontrolleras den och därefter återbetalar vi varans värde. Frakt- och expeditionsavgift för varan återbetalas ej. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss.
Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som är företag. För företag gäller Köplagen.
 
Kundsekretess
Personuppgifter
Szabos Hemchark är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter behandlas av Szabos Hemchark för att kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte.
Som ett led i marknadsföringen gör vi ibland analyser med stöd av dina uppgifter. Då väljer vi ut personer som marknadsföringen riktas till utifrån olika kriterier. Kriterierna kan vara senast gjorda inköp eller betalningssätt. Våra kunduppgifter hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon tredje part.
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring eller om du vill rätta till några uppgifter så behöver du bara kontakta oss.
Säkerhet
Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter. Det gäller även e-postadresser ni lämnar till oss. Vi använder oss endast av säkra betalningssätt så som faktura, förskottsbetalning och kortbetalning via SSL-krypterad uppkoppling. Ni behöver alltså inte lämna ut något kreditkortsnummer till oss för att handla hos oss.
"Cookies"
Vi använder cookies för att kunna hålla reda på sessionsinformation, t.ex. vilka varor som finns i din kundvagn. Våra cookies används uteslutande för ändamål kopplade till din användning av vår sajt.